Usługi transportowe i sprzętowe

Praca kopalni dolomitu to również ciężki, specjalistyczny sprzęt, który wykorzystany może być poza terenem naszego zakładu. Oferujemy Państwu mobilne usługi kruszenia i przesiewania materiału we wskazanej przez Państwa lokalizacji. Kruszywo po rozdrobnieniu wykorzystane może być do utwardzania różnych rodzajów placów, dróg i parkingów lub w innych potrzebnych Państwu celach.

Ponadto przy wykorzystaniu przesiewacza z materiału odseparować możemy zbędne frakcje lub podzielić je według potrzeb. Sprzęt nasz doskonale się sprawdza w przypadku potrzeby wtórnego wykorzystania kruszywa z podbudowy kolejowej. Oferujemy również usługi ładowarkami i koparkami oraz transport naszych produktów samochodami samowyładowczymi o ładowności całkowitej nie przekraczającej 40t (w tym nie więc niż 27t produktu).