Zastosowanie dolomitu

Dolomit to skała osadowa węglanowa. Składa się głównie z węglanu magnezu i węglanu wapnia. Skład chemiczny i jego właściwości sprawiają, że dolomit wykorzystywany jest w wielu dziedzinach przemysłu: w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w budownictwie ogólnym, drogowym i kolejowym, a także w rolnictwie, ponieważ w swoim składzie posiada wartościowe pierwiastki i mikroelementy łatwo przyswajalne przez organizmy ludzkie i zwierzęce.

Zastosowanie dolomitu:

  • w czystej postaci jest wykorzystywany jako ruda magnezu,
  • w postaci kruszyw wykorzystywany jest w budownictwie ogólnym, drogowym i kolejowym,
  • w postaci grysów do produkcji betonu i asfaltu
  • jako materiał dekoracyjny np. w ogrodnictwie,
  • jako podsypka pod kostkę brukową,
  • do produkcji posypki papowej i papy,
  • surowiec dla przemysłu ceramicznego i chemicznego,
  • ma zastosowanie w hutnictwie,
  • do produkcji materiałów ogniotrwałych,
  • do produkcji nawozów wapniowo-magnezowych do odkwaszania i poprawiania struktury gleby,