Nawozy wapniowo-magnezowe

Właściwości jakościowe produkowanego przez nas wapna nawozowego węglanowego:

Badane zawartości składników i cechy fizykochemiczne nawozuOznaczenie w laboratorium GLACH IUNG-PIB w PuławachWymagania jakościowe dla odmiany 05 %(m/m)Wymagania jakościowe deklarowane
Zawartość tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO), % (m/m)48.6co najmniej 45co najmniej 45
Zawartość wody, % (m/m)2,4 ± 1,0najwyżej 10najwyżej 10
Odsiew na sicie 2,0 mm, %poniżej 1,0najwyżej 10najwyżej 10
Przesiew przez sito 0,5 mm, %71,7 ± 1,8co najmniej 50co najmniej 50

Nasze wapno produkowane jest z ekologicznie czystego złoża dolomitu dewońskiego i triasowego „Podleśna”.Nasz produkt posiada wyjątkowo korzystne właściwości chemiczne potwierdzone pozytywną Opinią Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz  Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawóz nasz umieszczony jest w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/437/2018 i jest na bieżąco badany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach.

Produkowane przez nas wapno nawozowe spełnia wymagania jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r., (Dz.U. Nr 183, poz. 1229) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r., (Dz.U. Nr 119, poz. 765) odnośnie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń

Kupując nasz dolomit – kupujesz zdrowie

Dolomit to gwarancja:

 • wysokich plonów
 • zdrowej żywności

Stosując dolomit:

 • wzbogacasz glebę w magnez i wiele mikroelementów
 • poprawiasz strukturę gleby ornej i pastwisk
 • stwarzasz lepsze warunki do rozwoju roślin
 • odkwaszasz glebę

Wrażliwość roślin na kwaśny odczyn gleby:

 • bardzo wrażliwe: burak, kukurydza, lucerna, koniczyna, soja, jęczmień
 • wrażliwe: pszenica, rzepak, bobik, łubin, pszenżyto
 • średnio wrażliwe: owies, ziemniaki, mieszanki zbożowe, mieszanki pastewne
 • mało wrażliwe: seradela, len, żyto, trawy

Ilości zalecane:

 • Gleby lekkie: 2-3 t/ha przy pH 5,1 – 5,5
 • Gleby średnie: 3-4 t/ha przy pH 5,6 – 6,0
 • Gleby ciężkie: 4-5 t/ha przy pH 6,1 – 6,5

Zalecane dawki mogą nie uregulować w pełni odczynu gleb, na których wapniowanie jest konieczne, dlatego w razie utrzymywania się kwaśnego odczynu należy po kilku miesiącach powtórzyć nawożenie. Badania stopnia zakwaszenia gleby prowadzą Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze i Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

Terminy stosowania:

Termin optymalny:                  wiosna/jesień przed orką

Termin dopuszczalny:             zimą na zamarzniętą glebę i wczesną wiosną pod uprawy przedsiewne

 

Na użytkach zielonych można wysiewać nawóz jesienią po skoszeniu trawy lub wczesną wiosną.

Sposób wysiewania:

 • rozrzutnikiem do nawozów lub z samolotu rolniczego.

 

Nawóz jest łatwy w stosowaniu, nie pyli się w czasie transportu ani podczas rozsiewania.

Przechowywanie:

 • na polach krótkoterminowo – w pryzmach – przed wysiewem
 • długoterminowo w składowiskach zadaszonych

Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie właściwości nawozu.

Dystrybucja:

Nawozy dostarczane są pod wskazany adres na terenie całej Polski przez producenta.

Dostawy realizowane są samochodami samowyładowczymi o ładowności całkowitej nie przekraczającej 40t. Odbiór własnymi środkami transportu jest możliwy po uprzednim powiadomieniu producenta.