Polityka jakości

Chcąc potwierdzić wysoką jakość wyrobów i poziom świadczonych usług, oraz pozostać liczącym się dostawcą materiałów dla hutnictwa, drogownictwa i rolnictwa wdrożyliśmy i stale doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz wprowadziliśmy Zakładową Kontrolę Produkcji ponieważ uważamy, że działania te będą efektywnie służyły rozwojowi naszego przedsiębiorstwa.

Identyfikując procesy naszej działalności zobowiązujemy się

  • produkować kruszywa i nawozy wapniowo – magnezowe, które będą cieszyły się uznaniem klienta i będą zgodne z PN
  • realizować usługi dobrze, terminowo i niezawodnie
  • doskonalić współpracę pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami oraz kooperantami.
Na każdym pracowniku naszego przedsiębiorstwa ciąży obowiązek pełnej znajomości i zrozumienia priorytetów jakościowych.

Dlatego też politykę jakości będziemy realizować poprzez:

  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników
  • podział odpowiedzialności i uprawnień w ramach organizacji działań pro jakościowych
  • doskonalenie procesów i poprawę organizacji pracy
  • budowę trwałych związków lojalnościowych z klientami i dostawcami
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
  • traktowanie pracowników jako ważny kapitał firmy
  • budowanie wiarygodnego wizerunku firmy na rynku poprzez jakość produkowanych wyrobów i terminowość realizowanych usług.