Dolomit hutniczy

Oferujemy dolomit surowy przeznaczony do stosowania jako topnik w procesie wielkopiecowym i konwektorowym. Stosowany on może być również do produkcji dolomitu prażonego powstającego w skutek obróbki termicznej, przebiegającej jedno lub dwuetapowo. Jej efektem jest otrzymanie tzw. klinkieru dolomitowego (dolomit spieczony). Stosowany jest on w hutnictwie stali jako materiał ogniotrwały do budowy i konserwacji pieców stalowniczych martenowskich, elektrycznych i konwektorów.

Wymagania jakościowe dla dolomitów stosowanych w przemyśle materiałów ogniotrwałych określa norma BN-86/6761-16 „Materiały ogniotrwałe. Dolomit Surowy”. Wyróżnia ona szereg gatunków dolomitów surowych, znajdujących zastosowanie w przemyśle materiałów ogniotrwałych i w hutnictwie jako topnik.  Wymagania jakościowe dla dolomitu stosowanego w hutnictwie żelaza określa norma PN-61/H-11103 „Topniki wielkopiecowe – wapień i dolomit”