Grysy budowlane

Grysy budowlane

Kruszywa ziarniste uzyskane w wyniku mechanicznej przeróbki dolomitu dewońskiego barwy szarej. Stosowane do produkcji betonu, mieszanek bitumicznych i powierzchniowych stosowanych w drogownictwie, a także jako podsypki brukarskie, grysy dekoracyjne i ogrodowe oraz posypka papowa.

Przy większych zamówieniach możliwa jest produkcja kruszyw innych frakcji.

Kruszywa

Kruszywa budowlane

Kruszywa odporne na warunki atmosferyczne, uzyskane poprzez kruszenie dolomitu triasowego i dewońskiego, w barwie od żółtej, poprzez żółto-brunatną do odcieni szarości. Stosowane przede wszystkim w budownictwie ogólnym, drogowym i kolejowym jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze.

Przy większych zamówieniach możliwa jest produkcja kruszyw innych frakcji.

Nawozy

Nawozy wapniowo-magnezowe

Oferujemy dla potrzeb rolnictwa i ogrodnictwa wapno nawozowe węglanowe, zawierające magnez odmiana 05, o zawartości CaO+MgO powyżej 45% w tym MgO powyżej 15%.

Dolomit hutniczy

Dolomit hutniczy

Oferujemy dolomit surowy przeznaczony do stosowania jako topnik w procesie wielkopiecowym i konwektorowym. Stosowany on może być również do produkcji dolomitu prażonego powstającego w skutek obróbki termicznej, przebiegającej jedno lub dwuetapowo. Jej efektem jest otrzymanie tzw. klinkieru dolomitowego (dolomit spieczony). Stosowany jest on w hutnictwie stali jako materiał ogniotrwały do budowy i konserwacji pieców stalowniczych martenowskich, elektrycznych i konwektorów.

Usługi sprzętowe

Usługi transportowe i sprzętowe

Praca kopalni dolomitu to również ciężki, specjalistyczny sprzęt, który wykorzystany może być poza terenem naszego zakładu. Oferujemy Państwu mobilne usługi kruszenia i przesiewania materiału we wskazanej przez Państwa lokalizacji. Kruszywo po rozdrobnieniu wykorzystane może być do utwardzania różnych rodzajów placów, dróg i parkingów lub w innych potrzebnych Państwu celach. Ponadto przy wykorzystaniu przesiewacza z materiału odseparować możemy zbędne frakcje lub podzielić je według potrzeb. Sprzęt nasz doskonale się sprawdza w przypadku potrzeby wtórnego wykorzystania kruszywa z podbudowy kolejowej. Oferujemy również usługi ładowarkami i koparkami oraz transport naszych produktów samochodami samowyładowczymi o ładowności całkowitej nie przekraczającej 40t (w tym nie więc niż 27t produktu).

previous arrow
next arrow

W naszej ofercie handlowej znajdą Państwo wszystkie asortymenty kruszyw na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, podsypki brukarskie, tłuczeń oraz kliniec dla budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego oraz grysy do produkcji betonu i asfaltu, grysy ogrodowe i dekoracyjne oraz posypki papowe. Produkty nasze wytwarzamy wg obowiązujących norm:

  • PN-EN 13242+A1:2010
  • PN-EN 13043:2004
  • PN-EN 12620+A1:2010
  • PN-EN 13450:2004
  • BN-91/6727-01

Produkujemy również nawóz wapniowo-magnezowy zawierający magnez odmiana 05 posiadający Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz bieżący atest wydany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach.

Nasz dolomit stosowany jest także z powodzeniem w procesach wytopu w hutnictwie stali oraz jako materiał na wyroby ogniotrwałe.

Gwarancją wysokiej jakości naszych produktów jest wdrożony w 2004r System Zarządzania Jakością ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie: wydobycia i produkcji kruszyw dolomitowych oraz wapna nawozowego zawierającego magnez potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości nr 164/4/SZJ/2016 oraz wdrożony w 2006r System Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem nr 1488-CPR-0218/Z.