O nas

Eksploatacja złoża „Podleśna” sięga roku 1975, kiedy to uruchomiono kopalnię i zakład, które rozpoczynały wydobycie dolomitu stanowiące bogactwo naturalne tych terenów. W latach 70-tych był to najbardziej nowoczesny zakład z elementami automatyki w sterowaniu produkcją. Zgodnie z ówczesną polityką gospodarczą zakład produkował przede wszystkim kruszywa dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i wielkokubaturowego. Dzięki produkcji zakładu powstało wiele mieszkań w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Nowa rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych uwidoczniła konieczność zmian organizacyjnych i prawnych, tak aby „Zakład Kruszyw Łamanych Podleśna”, już jako samodzielny byt gospodarczy znalazł swoje miejsce na rynku odbiorców kruszywa dolomitowego.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Sp. z o.o. powstało jesienią 1992 r. z siedzibą w Tarnowskich Górach. W sierpniu 1994 r. nastąpiło przejęcie kopalni i zakładu przez naszą firmę, a tym samym zdecydowano o zmianie siedziby. „Promag” przeniósł się do Żelisławic w gminie Siewierz. Nowe maszyny od wyrobi¬ska po ciągi krusząco-sortujące, nowa organizacja pracy pozwoliły na płynne dostosowanie się do potrzeb rynku, którego głównym animatorem jest budownictwo drogowe. Przez minione 25 lat uczestniczymy, jako dostawca materiału, w największych budowach drogowych i kubaturowych na terenie Śląska, takich jak: odcinki autostrady A-4, węzeł Wieliczka – Szarów, Szarów-Brzesk, Mysłowice-Katowice, Chorzów-Ruda Śląska, odcinki Drogowej Trasy Średnicowej, obwodnice Siewierza, Lublińca i Krzepic. Mamy z tego powodu ogromną satysfakcję, bo są to budowy służące rozwojowi całego naszego regionu.

Praca w kopalni dolomitu jest specyficzną pod wieloma względami. Generalnie można stwierdzić, że jest to codzienne zmaganie się ze skałą i przyrodą. Można powiedzieć, że ludzie, którzy tu pracują dzięki swojemu przygotowaniu zawodowemu, narzędziom, organizacji pracy tę skałę kruszą i to w warunkach bez względu na pogodę.

Nasza praca też zmienia krajobraz. Tam gdzie była górka powstaje zagłębienie. Z całą troską o środowisko, w którym żyjemy, tak prowadzimy nasze roboty górnicze, żeby kiedyś za kilkadziesiąt lat teren, który pozostanie po kopalni był niczym nie skażony i nie mniej atrakcyjny przyrodniczo. Czas zmienia nie tylko narzędzia, formy pracy, organizację, a przede wszystkim ma swój wpływ na ludzi, którzy stanowią istotę naszego funkcjonowania. Przygotowanie do zawodu, wykształcenie, kultura techniczna, dbałość o sprzęt, lojalność i za-angażowanie w sprawy firmy to zjawiska widoczne w naszej firmie, stanowiące największą wartość i nasz wspólny dorobek.

Nasz ogląd z zewnątrz przez naszych odbiorców postrzegany jest przede wszystkim przez jakość naszej produkcji. Od wielu lat potrafimy sprostać wymaganiom naszych odbiorców, a wiele firm jest naszymi stałymi partnerami. Chcemy w swoim działaniu tworzyć taki model, aby to partnerstwo miało szczególnie trwały charakter z uwzględnieniem indywidualnych, specyficznych uwarunkowań. Staramy się być bardzo mobilnym, szybko dopasowującym się producentem do potrzeb naszych klientów.

previous arrow
next arrow
Slider