PROMAG - Kopalnia dolomitu PODLEŚNA. Lokalizacja: Siewierz. Oferujemy: dolomit, kruszywa dolomitowe, nawozy, tłuczeń, wapno nawozowe, wapno nawozowe magnezowe, wapno nawozowe węglanowe, żwir, grysy, mieszanki.

Kruszywa

Parametry fizyczne i chemiczne naszych kruszyw odpowiadają najwyższym wymaganiom i posiadają właściwe atesty.

NrProduktOpis
1kruszywo0 do 4 mm
2kruszywo0 do 31,5 mm
3kruszywo0 do 63 mm
4kruszywo2 do 31,5 mm
5kruszywo4 do 31,5 mm
6grys frakcji4 do 8 mm
7grys frakcji8 do 16 mm
8grys frakcji16 do 22,4 mm
9grys frakcji16 do 31,5 mm
10tłuczeń frakcji31,5 do 63 mm

Przy większych zamówieniach możliwa jest produkcja kruszyw innych frakcji.