PROMAG - Kopalnia dolomitu PODLEŚNA. Lokalizacja: Siewierz. Oferujemy: dolomit, kruszywa dolomitowe, nawozy, tłuczeń, wapno nawozowe, wapno nawozowe magnezowe, wapno nawozowe węglanowe, żwir, grysy, mieszanki.

Oferta handlowa

Szanowni Państwo!

W naszej ofercie handlowej znajdą Państwo wszystkie asortymenty grysów, mieszanek na podbudowy zasadnicze i pomocnicze oraz tłuczni dla budownictwa drogowego i ogólnego wg najnowszych norm:

  1. PN-EN 13242+A1:2010
  2. PN-EN 13043:2004
  3. PN-EN 12620+A1:2010

Nasz dolomit stosowany jest także z powodzeniem w procesach wytopu w hutnictwie stali oraz jako materiał na wyroby ogniotrwałe.

Produkujemy wapno nawozowe zawierające magnez odmiana 05 posiadające bieżący atest wydany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach.

Oferujemy również usługi przewozowe samochodami samowyładowczymi na terenie całego Kraju.

Gwarancją wysokiej jakości naszych produktów jest wdrożony w 2004r System Zarządzania Jakością ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: wydobycia i produkcji kruszyw dolomitowych oraz wapna nawozowego zawierającego magnez potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości nr 164/4/SZJ/2014 oraz wdrożony w 2006r System Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem nr 1488-CPD-0218/Z.

Posiadamy listy referencyjne od największych firm budownictwa drogowego, które współpracują z nami od wielu lat.

Zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku

V-ce Prezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółki

mgr inż. Arkadiusz Mazurek
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki

inż. Piotr Wosinek